Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Betænkning om uddannelsen af børnehave- og fritidspædagoger / afgivet den 18. april 1970 af studieplansudvalget for børnehave- og fritidspædagoguddannelserne. - Statens Trykningskontor, 1970. - 87 sider. - Betænkning ; 574 .

8750309676


betænkninger.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek