Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Amtstuearkiver Bornholms Amt, Registratur - København 1989 - 35 sider A4 210 x 297 mm

Arkivalier fra 1736-1912.

Bornholms amtstue: - Arkivet i almindelighed - Korrespondance -
Matrikelvæsenet - Regnskabsvæsenet - Kgl. rejser og ægtkørsel - Godsforvaltning - Skattevæsen - Militærvæsen - Brandkontingenter - Forskellige sager - Efterafleveringer


Arkivregistratur.


Bornholm
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek