Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Jørgensen, Harald, 1907-2009.

En amtmand skriver breve : J.S. Møsting som amtmand i Haderslev efter hans breve til Johan Bülow 1789-1804 - Åbenrå : Historisk Samfund for Sønderjylland, 1993. - 130 sider : ill. (nogle i farver). - Skrifter / udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland ; nr. 70 . - Skrifter (Historisk Samfund for Sønderjylland) ; nr. 70. .

Noter og henvisninger: side 117-125.

På baggrund af Johan Sigismund v. Møstings (1759-1843) breve til Johan Bülow beskrives Møstings liv, familieliv og virke som amtmand i Haderslev i perioden 1789-1804.

8774060708 (hf.) kr. 148,00


Møsting, Johan Sigismund v..


amtmænd.
1790-1799.
1800-1809.
Haderslev Amt.
biografier.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek