Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Det kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni for Varer og Effecter den 4de April 1798-1898. - Til Minde om Compagniets hundredaarige Bestaaen. - Kbh, [1898]. - 146 sider

Danmarks indre forhold. Brandforsikring.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek