Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Slægt & Data, 2014-1 : Medlemsblad for DIS-Danmark - DIS-Danmark 2014 - 31 s. A4 - 210 x 297 mm - Slægt & Data 2014-1 . - Slægt og Data .

DIS-Danmark fejrer 25-års-jubilæum i 2014 -- Slægtsforskning og nulevende (fjerne) slægtninge -- Tanker om menneskene i arkivalierne -- En rejse over den amerikanske prærie -- I have a dream -- Generalforsamling 2014 -- Foreningsåret 2013 i DIS-Danmark -- Lær at læse gotisk -- Livet i Hammel- og Voldby Mose samt Urmosen -- Sådan finder du de “nemme” aner -- Slægtshistorisk Weekend -- Samarbejdsmøde med DIS-Norge -- Slægtsforskerhjælpen på Rigsarkivet -- Anden Slesvigske Krig 1864 -- Visdom og gamle arkivalier -- Gotisk – lær at læse og skrive gotisk -- Kalender -- DIS-Danmarks bestyrelse -- En gammel tidsmåler

0903-6172


Genealogi--Slægtshistorie
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek