Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Bornholmske retsbetjentarkiver indtil 1919. Foreløbige arkivregistraturer udg. af landsarkivet for Sjælland. - Kbh, 1965. - 140 s. + tillæg 6 s. - Foreløbige arkivregistraturer / udgivet af Landsarkivet for Sjælland m. m. .

[Autograferet].


Arkivregistratur.

Danmarks litterære forhold. Arkiver.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek