Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Glahn, Hans Egede.

Ingemanns og Grundtvigs første Kærlighed, Marie Blicher. - Kbh. : Berlingske Aftenavis, 1938. - 25 s.

Særtryk af Berlingske Aftenavis Kronik.

Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek