Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Brokkenhus, Ejler.

Ejler Brokkenhuses historiske Kalenderantegnelser for 16de Aarhundrede - Kbh. I kommission hos C.A. Reitzel, 1873. - 176 s.

Særtryk af: Fynske Samlinger, 6. bind.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek