Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Glahn-Samfundet, stiftet d. 19. Februar 1917 - bind I - Kbh. C. Ferslew. 1917.

Består af:
Love for Glahn-samfundet, Tillæg I til familien Glahn slægtebog, Stiftsprovst Hans Egede Glahn.


Glahn.


Slægtshistorie.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek