Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Slægt & Data, 2014-3 : Medlemsblad for DIS-Danmark - DIS-Danmark 2014 - 40 s. A4 - 210 x 297 mm - Slægt & Data 2014-3 . - Slægt og Data .

DNA i slægtsforskningen -- FamilyTreeDNA -- Fremtidens DIS-Danmark -- Historiske kort på nettet -- På jagt efter bibliotekernes guldkorn -- Alle fynske godsskifter kan nu findes online -- En brugeroplevelse – Fæster og skifter -- Lokalforeningernes jubilæumsarrangementer -- Mange besøgende trods karneval -- “Thi kendes for ret…” Om utrykte kilder til kriminelles historie -- Den Slesvigske Samling for Slægtsforskere -- En udvandring på tredje klasse -- Boganmeldelser -- Kalender -- DIS-Danmarks bestyrelse -- Mærsk Mc-Kinney Møller og hans aner

0903-6172


Genealogi--Slægtshistorie
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek