Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Foreningsarkiver. Vælgerforeningen for Nordslesvig og dens forskellige underafdelinger. - Åbenrå Landsarkivet for de sønderjyske landsdele. 1976 - 15 sider - Privatarkiver Vælgerforeningen for Nordslesvig . - Foreningsarkiver .

Fortegnelse over arkivalier i Rigsarkivet Aabenraa.

Arkiverne er i det store og hele afleveret fra Folkehjem og Sprogforeningen. Enkelte protokoller og sager er udtaget af rigsdagsmand H. P. Hanssens og redaktør A. Lebecks privatarkiver..

Vælgerforeningen for Nordslesvig -- Nordslesvigsk arbejdersekretariat -- Jernfondet -- Åbenrå valgkomite -- Åbenrå valgkontor -- Haderslev valgkontor -- Sønderborg valgkontor.


Arkivregistratur
Foreningsarkiv.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek