Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Stiftamtmand Viggo R. Hårløv (1872-1931). - Åbenrå : Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele, 1976. - 20 sider ; 30 cm. - Privatarkiver : Viggo R. Hårløv. . - Privatarkiver (Rigsarkivet) .

Før sin udnævnelse i 1920 til administrator for de sønderjyske landsdele og stiftamtmand i Haderslev havde Viggo Rothe Haarløv (1872-1931) gennemløbet en embedskarriere i Indenrigsministeriet, hvorfra han 1915 forfremmedes til amtmand over Ringkøbing amt.
Arkivet indeholder breve til bl.a. forældrene, trafikdirektør Th.O.H. Haarløv, d. 1907 og hustru Charlotte Christine, f. Rothe, d. 1922, samt til broderen trafikinspektør Rudolph Haarløv.

kr. 10.00 net.


Arkivregistratur.
Privatarkiv.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek