Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Stiftamtmænd og Amtmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1848-1970 / Med en oversigt over de nye amter og amtskommuner samt kommunesammenlægningerne 1958-70 - København Landsarkivet for Sjælland m. m. 1970 - 38 s.


Administration og retsvæsen.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek