Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Kornerup, Bjørn.

Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie 1745 - 8. Januar - 1945 : En Oversigt. - Kbh., Gyldendalske Selskaber, Nordisk Forlag 1945. - 131 s.


Selskaber.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek