Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Afhandlinger tilegnede arkivmanden og historikeren, rigsarkivar, dr. phil. Axel Linvald af nordiske fagfæller på halvfjerdsårsdagen 28. januar 1956. - Kbh. (tr. Odense), 1956. - 342 s.. 1 tvl.


jubilæumsskrifter.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek