Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Slægt & Data, 2015-2 inkl. Slægts-Historie : Medlemsblad for DIS-Danmark - DIS-Danmark 2015 - 8 s. + 52 s. A4 - 210 x 297 mm - Slægt & Data 2015-2 . - Slægt og Data .

Rolig generalforsamling i Roskilde -- De nye medlemmer af bestyrelsen præsenterer sig -- Ny formand i DIS-Helsingør --

0903-6172


Genealogi--Slægtshistorie
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek