Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1920 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark. (incl. Tillæg Indeholdende Oplysninger om De Sønderjyske Landsdele) - 1.udg. - København : 1920. - 64 s. + 1118 s. + 216 s. + 26 s. - Hof & Statskalenderen 1920 00852589 ; .

Den første statshåndbog i Danmark udkom på tysk i 1734. Fra 1801 udkom en dansk udgave med vekslende udgivere. Fra 1918-1926 blev den udgivet af Kabinetssekretariatet og Indenrigsministeriet og derefter af Kabinetssekretariatet og Statsministeriet. Bogen omfatter :"Danmarks Riges Grundlov"; Hofdelen; Staten; Organisationer; Internationale organisationer; Oversigt over de enkelte regeringer siden 1848 og endeligt: "Generelt" med Teleinformationer, Realregistret og Personregistret..


Personel.
Statsinformation.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek