Hundrup, F. E.

Biographiske Efterretninger om de Candidater, som ved Kjøbenhavns Universitet have underkastet sig philologisk-historisk Skole-Embedsexamen. - 2. forøgede udgave. - Kbh. : Reitzel, 1875. - 114 sider.

Trykt med gotisk skrift.

eBog doneret af Claus Rønlev. eBog doneret af Claus Rønlev.


Magistre.
Biografier.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek