Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Købstædernes almindelige Brandforsikring : Brandforsikringens Udvikling og Repræsentantskabets Virksomhed i Aarene 1871 - 1920 - Kbh., 1921. - 265 s. : ill.

Register til Mindeskriftet i Anledning af Repræsentantskabets 50 Aars Jubilæum i 1921. Suppleret med Angivelse af Bestemmelser trufne paa Repræsentantskabets Møder 1921-1924. - 1925. (13 s.).


forsikringsselskaber.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek