Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772 : Bind III / Aktstykker og Oplysninger. - København : A. Reitzel, Rigsarkivet, 1923. - 652 s. - Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1722 .


Administration og retsvæsen.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek