Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Personalhistorisk Tidsskrift 1935, 10. rk., 2. bd. 3.-4. hf. - Kjøbenhavn : Levin & Munksgaards Forlag, Kjøbenhavn : 1935. - s. 169-321 - Personalhistorisk Tidsskrift 1935 10. rk. 2. bd. 3.-4. hf. . - Personalhistorisk Tidsskrift. .

Nogle Undersøgelser angaaende Landsdommer Enevold Heug og hans nærmesté Slægt -- Bidrag til Henrik Nicolai Clausen’s Livshistorie -- Af et Helsingørsk Handelshus* Historie. (Godepius og Fenwick) -- Norske, svenske og finske frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848- 50 og 1864 -- Breve fra Komponisten Edouard du Puy -- Nogle spredte Sehesteder -- Smaa Meddelelser. (Et lille Bidrag til Søfareren Vitus Berings Biografi. — Et Kirkebogsfund. — Lidt mere om Slægten Kynemundt. — Heraldiske Nyskapninger? — von Müllen. — Weider. — En hidtil ukendt jysk Væbnerslægt) -- Anmeldelser -- Spørgsmaal -- Samfundets Anliggender -- Fortegnelse over Medlemmerne af Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie (1. December 1935) -- Register


Biografi--Personalhistorie
Genealogi--Slægtshistorie
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek