Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Slægt & Data, 2017-1 Medlemsblad for DIS-Danmark - DIS-Danmark 2017 - 44 s. A4 - 210 x 297 mm - Slægt & Data. 2017-1 . - Slægt og Data .

0903-6172


Genealogi--Slægtshistorie
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek