Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Vejle Amts Aarbog / 1940 - Vejle Amts Historiske Samfund 1940. - 211 s. - Vejle Amts Aarbøger .

Den første Skoleordning i Vejle Amt. Af Skolebestyrer Sigurd Kristensen /
En gammel Købmandsgaard i Kolding. Af Fredr. Schousbo /
Af Biskop Blochs Samlinger. Skibet, 0. Nykirke og Give Sogne, Ved Lærer Rasmus Mortensen /
British Museums Oldsager fra Vejle Amt. Af Lærer Rasmus Mortensen /
Hans de Hoffman. Af Arkitekt H. Zachariassen /
Hvad betyder Billedet i Kolding Bysegl? Af Byraadssekretær Niels Jacobsen /
Østers-Anlæget i Vejle Fjord. Af Amtsforvalter Jørgen Swane /
Et Bondebryllup i Østjylland i gamle Dage. Af Johs. E. Tang Kristensen og Niels Th. Mortensen

Stilles til rådighed af Historisk Samfund for Sydøstjylland. Stilles til rådighed af Historisk Samfund for Sydøstjylland.


Lokalhistorie.


Vejle Amt.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek