Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Trap, I. P.

Det Kongelige Døvstumme-Institut i Skoleaarene 1865/66 og 1866/67, en Indberetning til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 10de Februar 1868 - Kbhn, 1868. - 23 s.


institutioner.

Danmarks specielle topografi. København. Abnormskoler.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek