Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Danmarks Adels Aarbog 1937. Fireoghalvtresindstyvende Aargang - Kjøbenhavn, Danmarks Adels Årbog, Schultz, 1937 - 1 bind ill.


Adelshistorie.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek