Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Petersen, Erling.

Af en bondeslægts historie : Optegnelser om Peder Nielsen og Kirsten Pedersdatter, husmandsfolk på Sterredsholm, deres forfædre og efterkommere og enkelte indgiftede slægter. - Holbæk. S.n. 1951. - 126 sider + 7 tavler.

Optegnelser om Peder Nielsen og Kirsten Pedersdatter, husmandsfolk på Sterredsholm, deres forfædre og efterkommere og enkelte indgifte slægter.


Slægtshistorie.
Slægtstavler.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek