Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Sarauw, G. 1779-1846

Frederiksborg Amt : Sjette Stykke af de danske Provindsers Beskrivelse i oekonomisk Henseende. - Kjöbenhavn : Trykt i det Brünnichske Officin, 1831. - 363 sider, 11 Tabellariske Oversigter.

På omslaget:Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oekonomisk Henseende. Foranstaltet, efter Kongelig Befaling, ved Landhuusholdningsselskabet. Sjette Stykke, Frederiksborg Amt.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek