Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Hage, Joh. Phil.

Kjøbenhavns Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab / - Kjöbenhavn : J. D. Qvist 1839. - 306 sider, 4 Tabellariske Oversigter.

På omslaget: Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oekonomisk Henseende. Foranstaltet, efter Kongelig Befaling, ved Landhuusholdningsselskabet. Ellevte Stykke, Kjøbenhavns Amt.


Københavns Amt
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek