Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1993 - Historisk Samfund for Præstø Amt, 1993. - 56 s. - Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt .

Henning Bencard:
Flyvende Fæstning nødlandet på Stevns /
Erling Petersen:
Hverdagsfolk fra Lundby Torp og Bårse Vesterskov /
Axel Degn Johansson:
En samling af oldsager fra Køng mose


Lokalhistorie.


Præstø Amt
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek