Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2002 - Historisk Samfund for Præstø Amt, 2002. - 111 s. - Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt .

Per Ole Schovsbo og Keld Møller Hansen:
Forord /
Henriette Rensbro:
Stege Borg 1314 - En tvangsborg på Møn ? /
Dorthe Wille-Jørgensen:
Vordingborg Slot - fortsat ! /
Ole L. Frantzen:
Skanser i Præstø Amt 1600-1814 /
Per Ole Schovsbo:
Masnedøfort /
Per Ole Schovsbo:
Flyvestation Avnø /
Tom Wismann:
Stevnsfort - Danmarks sidste fort


Lokalhistorie.


Præstø Amt
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek