Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1945 - Historisk Samfund for Præstø Amt, 1945. - 226-336 s. - Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt .

OLE WORMS BESKRIVELSE AF TR YGGEVÆLDE - STENEN ved Anders Bæksted /
STUDENT SØREN LINTRUP I HERFØLGE HOSPITAL af Forst. F. Elle Jensen, Skals /
DA MØNS LANDBOFORENINGS MØDE 30. JANUAR 1846 BLEV FORBUDT af Rasmus Nielsen /
BILLEDSNIDERSLÆGTEN SCHRØDER af Rasmus Nielsen /
MIDDELALDERLIGE GILDER OG LAV I PRÆSTØ AMT af F. Berg /
FRANTS OLSEN: TANGMOSEFOLKET Tilrettelagt af Henning
Henningsen /
REJSEDAGBOG FRA SYDSJÆLLAND 1821 meddelt af Victor
Hermansen /
FRA HAARLEV - HIMLINGEØJE PRÆSTEKALDS PROTOKOL
Førstelærer Axel P. Jensen, Haarlev


Lokalhistorie.


Præstø Amt
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek