Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1971-1972 - Historisk Samfund for Præstø Amt, 1972. - Side 291-392. - Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt .

FRØSLEVKLOKKENS RELIEFFER. Af Knud-Niels Liebgott /
FAMILIERNE I EN LANDSBY I GODT 100 ÅR. LYSTRUP BY
1787-1911. Af Grete Rung /
LITTERATUR OM PRÆSTØ AMT 1970-71. Ved A. Strange Nielsen /
LITTERATUR OM PRÆSTØ AMT 1971-72. Ved A. Strange Nielsen /
J. P. ELLEHØJ IN MEMORIAM


Lokalhistorie.


Præstø Amt
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek