Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Arends, Otto Fr.

Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864, Bind 2 L-Ø : Personalhistoriske Undersøgelser. - Kbh., 1932. - 395 sider.

1 : A-K. 2 : L-Ø. 3 : Series pastorum.


præstehistorie.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek