Breve Henrik Reventlow - Rigsarkivet.


pergament.
Arkivalie.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek