Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Gyldenstierne, Otte Henriksen, til Ivernæs, lensmand 1537-1537 Tingsvidne - Rigsarkivet.


pergament.
Arkivalie.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek