Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Gøye, Falk Henriksen, til Hvidkilde, og hustru Karen Marqvardsdatter Bille: Pergamentsbreve. - Rigsarkivet.


pergament.
Arkivalie.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek