Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Wulff, D. H.

Statistiske Bidrag til Vendelbo Stifts Historie i det 16de og 17de Aarhundrede. - Aalborg. Marius M. Schultz. 1872-1874. - 236 s.

Præsternes indberetninger af 1555, 1571, og 1625 om deres indtægter og sogne. Præsternes indberetninger af 1568 om gårdenes, bolenes og gadehusenes ejere i de forskellige sogne.

eBog doneret af Claus Rønlev. eBog doneret af Claus Rønlev.


Præsteindberetninger.


Aalborg Stift.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek