Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Olsen, Fr.

Det kjøbenhavnske Postvæsen 1624-1912. - København. Frimodt. 1912. - 172 s. ill.

Udgivet paa Foranstaltning af Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet i Anledning af Centralpostbygningens Indvielse.

eBog doneret af Claus Rønlev. eBog doneret af Claus Rønlev.


Lokalhistorie.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek