Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Olsen, Gunnar.

Hovedgård og bondegård: Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden 1525-1774 - Reprotryk af udgave fra 1957. - Kbh. (tr. Viborg) : Landbohistorisk Selskab, 1975. - 401 s. : ill. - Landbohistoriske Skrifter. Udg. af Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie ; Bd. 1 .


landbrugshistorie.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek