Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Fortegnelse over samtlige, efter afholdt Examen artium, ved Kjøbenhavns Universitet i October Maaned 1828 indskrevne Studenter. - S.I. S.n. 1853. - 25 s.

eBog doneret af Claus Rønlev. eBog doneret af Claus Rønlev.


1828.


Personalhistorie.
Studenterfortegnelse.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek