Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1908. - København. Lehmann & Stage. 1908. - 91 s.

Forhold vedrørende Overgangen fra Sten- til Broncealderen
samt Thylandske Oldsagsfund til Nationalmuseet. Ved Lærer Tilly, Hørsted. -
Om Fattigvæsenet i Skjoldborg-Kallerup fra 1806-1827 og i 1835-1836. Et Tidsbillede. Af Severin Christensen, Skjoldborg. -
Sjørring Sø. Af Ole Bang. -
En Gravplads fra den yngre Jernalder. Af N. Sodborg. -
Lidt om Herregaarden Todbøl og dens Ejere. Af Severin Christensen, Skjoldborg. -
Bidrag til Hanherredernes Topografi. Af C. Klitgaard. -
Et Rundskue. Af J. C. Jacobsen, Øsløs. -
Et Soldaterbrev fra 1813. Af P. L. Hald.


Lokalhistorie.


Thisted amt.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek