Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Engelstad, Sigurd.

Rektor Salomon Gjør : Et minneskrift / Utg. i anledning av 200-årsdagen for hans fødsel den 18. okt. - Oslo, 1944. - 46 s.

Trykt som manuskript.
Gjør, Salomon.


Biografi--Personalhistorie
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek