Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Fridericia, J. A.

Adelsvældens sidste Dage : Danmarks Historie fra Christian IV's Død til Enevældens Indførelse (1648-1660) - Kbh. : Philipsen, 1894/1969. - 550, LXVII sider.

Reprografisk genudgivet og forlagt af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie - København 1969.


Danmarks historie.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek