Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Fischer, Josef.

Abraham Elias og hans Efterkommere (Familien Abrahamsen) : På Foranledning af Grosserer Nic. Abrahamsen. - København. S.n. 1918. - 41 s. ill.

Trykt som Manuskript.

Scannet fra RAO's bogsamling. Scannet fra RAO's bogsamling.


Abrahamsen.


Personalhistorie.
Slægtshistorie.
Slægtstavler.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek