Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Teologisk stat 1965-66 / Bind 2. - Hillerød : Rud. Pallesen, Den danske Præsteforening i samarb. med kirkeministeriet, 1965-67. - 606 sider.

O. m. tit. : 1. Dansk kirkeret. 2. omarb. udg. Af August Roesen. - 2. Danske teologer og præster. Med en oversigt over Danmarks præsteembeder. Red. af Sven Houmøller.


stater.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek