Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Din søgning gav 89 resultater. Abonner på denne søgning

Ikke hvad du forventede? Søg efter forslag
|
1. 200 Biografier af Studenterne fra 1872 : Supplerende Optegnelser...samlede til Jubilæumsfesten 1912..

af Elvius, Sofus.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk regulært tryk ; Indholdstypekode: festskrift biografi; Literær form: Fagbøger ; Målgruppe: Specialiseret; Forlag: Kbh, 1912Onlineadgang: Åbn PDF (3,2 MB) Søgbar. Slægtsforskernes Bibliotek. Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til udlån: DIS Bibliotek Online (1). Placering(er): Ebog online .
2. Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker 1872 - 20. April - 1922 : et Festskrift / Povl Drachmann og L. Estrup.

af Drachmann, Povl | Estrup, L.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh, 1922Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R005H03] (1). Placering(er): Bogværksted R005H03.
3. Beretning afgivet af Handelsministeriets produktivitetsudvalg vedrørende handel om udvalgets virksomhed i tiden 1. april 1954 - 31. marts 1956.

af Handelsministeriet. Produktivitetsudvalget.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh., 1954-56Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R022H04] (1). Placering(er): Bogværksted R022H04.
4. Beretning om arbejdsmarkedsrådets virksomhed i perioden 1.12.1958 til 31.3.1960.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh, 1960Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R022H04] (1). Placering(er): Bogværksted R022H04.
5. Beretning om soransk Samfunds Virksomhed fra 1. Nov. 1882 til 30. Nov.1883

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh, Gräbes Bogtrykkeri 1883Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R101H08] (1). Placering(er): Bogværksted R101H08.
6. Beretning om soransk Samfunds Virksomhed fra 16 Nov. 1885 til 1 Dec. 1886 : Meddeleser om Sorø Riderlige Akademis Hofret

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh, Hoffenberg og Trap 1886Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R101H08] (1). Placering(er): Bogværksted R101H08.
7. Beretning om soransk Samfunds Virksomhed fra 2. Dec. 1886 til 15. Dec. 1888 Meddeleser om Sorø Riderlige Akademis Hofret

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh, Hoffenberg og Trap 1889Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R101H08] (1). Placering(er): Bogværksted R101H08.
8. Betænkning angaaende Lønninger m. v. for visse under Indenrigsministeriet hørende Tjenestemænd, afgiven af det af Indenrigsministeriet under 21 November 1916 nedsatte Udvalg.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh, 1918Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R019H01] (1). Placering(er): Bogværksted R019H01.
9. Betænkning I afgivet af Handelsministeriets mælkeudvalg af 1965.

af Handelsministeriets mælkeudvalg af 1965.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh. : Handelsministeriet, 1969Onlineadgang: Klik her for online tilgang Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R113H07] (1). Placering(er): Bogværksted R113H07.
10. Betænkning om lettelser i toldbehandlingen af rejsende i den internordiske trafik og Betænkning om valutamæssige lettelser i rejsetrafikken mellem de nordiske lande / afgivet af den nordiske parlamentariske komité for friere samfærdsel m. m..

af Nordiske Parlamentariske Komité for Friere Samfærdsel m.m.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh., 1952Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R032H08] (1). Placering(er): Bogværksted R032H08.
11. Danmarks Folkeskole / 1910. Ved W. Th. Benthin og Carl Poulsen ; Udgivet af Danmarks Lærerforening.

af Benthin, W. Th | Poulsen, Carl.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Odense, 1911Tilgængelighed: Ingen eksemplarer tilgængelige
12. Dansk Karetmagerforbund : Træk af Karetmagerfagets og Dansk Karetmagerforbunds Historie : udgivet i Anledning af 50 Aars Jubilæet i Dansk Karetmagerforbund d. 29 September : 1895 - 1945..

af Nielsen, Villy | Dansk Karetmagerforbund.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: [Kbh.], 1945Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R005H05] (1). Placering(er): Bogværksted R005H05.
13. Dansk Post- og Telegrafforening 50 år / 1898 - 6. December - 1948. 1899 - 8. Januar - 1949. Redigeret af L. Falck Tjellesen.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh, 1949Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R021H01] (1). Placering(er): Bogværksted R021H01.
14. Danske Haandværkerlaug i Nutiden.

af Mackeprang, Edv.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh., 1910Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R009H01] (1). Placering(er): Bogværksted R009H01.
15. Det paa Justitsministeriets Foranledning nedsatte Brandforsikrings Udvalg - Bilag A.-F.. Uddrag af Love for gensidige Løsøre Brandforsikringsforeninger i Danmark.

af Danmark, Love gensidige Løsøre Brandforsikringsforeninger i.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh, 1912Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R016H06] (1). Placering(er): Bogværksted R016H06.
16. Festskrift fra Kjøbenhavns Universitet i Anledning af Deres Majestæter Kong Christian IXs og Dronning Louises Guldbryllup den 26. Maj 1892 : Heri: Sønderjyllands historiske Runemindesmærker.

af Wimmer, Ludv. F. A.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh, 1892Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R022H01] (1). Placering(er): Bogværksted R022H01.
17. Foreløbig betænkning om tekniske problemer ved tilvejebringelse af en fast forbindelse over Storebælt / Kommissionen angående en Storebæltsbro.

af Kommissionen angående en Storebæltsbro.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: [Kbh.], 1956Tilgængelighed: Ingen eksemplarer tilgængelige
18. Formenende Årsager til de Danske Kiøbstæders nærværende slette Tilstand samt Hjelpemidler til deres Opkomst : I Anledning af det Kongl / Danske Landhuusholdings-Sælskabs opgivne 7de theoretiske Priis-Materie i Året 1769.

af Biering, Christian G | 1769, Danske Landhuusholdings-Sælskabs opgivne 7de theoretiske Priis-Materie i Året.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Odense, 1773Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R020H03] (1). Placering(er): Bogværksted R020H03.
19. Fortegnelse over Valkendorfs Kollegium alumner siden kollegiets 300 års jubilæum i 1889 / Harald Ilsøe og Erik Riis ; Udg. af Valkendorfianersamfundet ved dettes 50. års jubilæum den 4. juni 1955..

af Ilsøe, Harald | Riis, Erik.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: (Kbh.), 1955Tilgængelighed: Ingen eksemplarer tilgængelige
20. Fortegnelse paa Interessenterne udi den 1ste Classe af det med Kongelig allernaadigst Bevilling af 13de Martii 1775 oprettede private Liv-Rente-Societet.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh, 1781Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R045H06] (1). Placering(er): Bogværksted R045H06.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek