Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Din søgning gav 58 resultater. Abonner på denne søgning

Ikke hvad du forventede? Søg efter forslag
|
1. 9. betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 om lovgivningen vedrørende opførelse af arbejderboliger på landet

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk ; Literær form: Fagbøger Forlag: Kbh. Statens Trykningskontor 1970Onlineadgang: Søgbar. Slægtsforskernes Bibliotek. Åbn PDF (5 MB). Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til udlån: DIS Bibliotek Online (1). Placering(er): Ebog online .
2. 90'ernes aftaler og overenskomster - Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem.

af Danmark. Udvalget om Større Fleksibilitet i det Offentlige Aftale- og Overenskomstsystem.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: [Kbh.] : [Statens Informationstjeneste] : [eksp. DBK], 1988Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R060H02] (1). Placering(er): Bogværksted R060H02.
3. Amtskommunalt udgiftspres og styringsmuligheder : betænkning fra det af Indenrigsministeren nedsatte udvalg om amtskommunalt udgiftspres og styringsmuligheder.

af Danmark. Indenrigsministeriet.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: [Kbh.] : [Statens Informationstjeneste] : [eksp. DBK], 1987Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R060H02] (1). Placering(er): Bogværksted R060H02.
4. Beretning vedrørende \det mellemkirkelige arbejdes struktur\.

af Danmark. Kirkeministeriet.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: [Kbh.] : [Statens Informationstjeneste] : [eksp. DBK], 1987Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R060H01] (1). Placering(er): Bogværksted R060H01.
5. Betænkning afgiven af den under 23de Juni 1882 nedsatte Kommission til at tilvejebringe Oplysninger om mulige sanitære Misligheder og Mangler i Ordningen af Skolevæsenet, og til at fremkomme med Forslag til saadannes fremtidige Forebyggelse.

af Danmark. Kirke- og Undervisningsministeriet.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh. : Schultz, 1884Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R019H02] (1). Placering(er): Bogværksted R019H02.
6. Betænkning afgivet af det af Forsvarsministeren under 8. December 1932 nedsatte Udvalg til Revision af Straffelov for Krigsmagten og Lov om Retsplejen ved Hæren og Søværnet.

af Danmark. Forsvarsministeriet.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh. : Schultz, 1936Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R100H01] (1). Placering(er): Bogværksted R100H01.
7. Betænkning afgivet af det af Kirkeministeriet den 15. december 1958 nedsatte udvalg angående Københavns stifts bispeembede.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Statens Trykningskontor : i kommission hos D.B.K., 1960Onlineadgang: Åbn PDF (7 MB). Søgbar. Slægtsforskernes Bibliotek. Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til udlån: DIS Bibliotek Online (1). Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R100H01] (1).
Placering(er): Ebog online .
8. Betænkning afgivet af det af Landbrugsministeriet under 15. Juli 1930 nedsatte Udvalg angaaende en særlig Lovgivning, sigtende til Fremme af Opdyrkningen paa Færøerne.

af Danmark. Landbrugsministeriet.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh. : Schultz, 1932Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R073H01] (1). Placering(er): Bogværksted R073H01.
9. Betænkning. Afgivet af det under 15. oktober 1968 nedsatte udvalg til revision af samarbejdsudvalgsvirksomheden inden for statens styrelser m.v..

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk regulært tryk ; Literær form: Fagbøger ; Målgruppe: Specialiseret; Forlag: Kbh., 1971Onlineadgang: Åbn PDF (4,3 MB). Søgbar. Slægtsforskernes Bibliotek. Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til udlån: DIS Bibliotek Online (1). Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R030H05] (1).
Placering(er): Ebog online .
10. Betænkning afgivet af Statsregnskabskommissionen af 28. Oktober 1921.

af Danmark. Statsregnskabskommissionen af 28. Oktober 1921.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh. : s.n., 1926Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R100H07] (1). Placering(er): Bogværksted R100H07.
11. Betænkning afgivet i Februar 1937 af Udvalget til Behandling af Spørgsmaalet om Sikring af private Vejrettigheder.

af Danmark. Udvalget til Behandling af Spørgsm@ålet om Sikring af private Vejrettigheder.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh. : s.n., 1937Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R032H07] (1). Placering(er): Bogværksted R032H07.
12. Betænkning angaaende Fraskilte Hustruers Pensionsret afgivet af det af finansministeren under 31. maj 1938 nedsatte udvalg.

af Finansministeriet.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: København. 1939Onlineadgang: Hent PDF (2,6 MB) Søgbar. Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til udlån: DIS Bibliotek Online (1). Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R032H06] (1).
Placering(er): Ebog online .
13. Betænkning II / Boligkommissionen af 1918.

af Danmark. Boligkommissionen af 1918.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh. : Schultz, 1921Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R002H04] (1). Placering(er): Bogværksted R002H04.
14. Betænkning om behandlingen af klager over politipersonalet / afgivet af et af Justitsministeriet nedsat udvalg.

af Danmark. Justitsministeriet.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh. : Statens Information : [eksp. Gyldendal], 1994Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R060H02] (1). Placering(er): Bogværksted R060H02.
15. Betænkning om beskyttelsesrum : afgivet af det af indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg vedr. civilforsvar og brandvæsen m. v.

af Udvalget vedrørende Civilforsvar og Brandvæsen m. v.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk ; Literær form: Fagbøger Forlag: Kbh. Direktoratet for Statens Indkøb 1979Onlineadgang: Åbn PDF (8 MB). Søgbar. Slægtsforskernes Bibliotek. Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til udlån: DIS Bibliotek Online (1). Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R141H01] (1).
Placering(er): Ebog online .
16. Betænkning om bevaringen af den danske herregård afgivet af det af Miljøministeren den 7. maj 1984 nedsatte Herregårdsudvalg ; with an English summary ; [redigering Lisbeth Saaby].

af Danmark. Herregårdsudvalget.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh. : Miljøministeriet : [eksp. DBK], 1987Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R016H01] (1). Placering(er): Bogværksted R016H01.
17. Betænkning om forbud mod racediskrimination : afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg.

af Waaben, Knud | Justitsministeriet.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk tilgængelig online fjern Forlag: Kbh., 1969Onlineadgang: Søgbar. Slægtsforskenes Bibliotek. Åbn PDF (5 MB). Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til udlån: DIS Bibliotek Online (1). Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R100H01] (1).
Placering(er): Ebog online .
18. Betænkning om helårsbeboelse i sommerhusområder : Afgivet af det af miljøministeren den 12. september 1980 nedsatte udvalg vedrørende somerhuslovens §§ 7 og 7a.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk tilgængelig online fjern Forlag: Kbh., 1981Onlineadgang: Åbn PDF (7 MB). Søgbar. Slægtsforskernes Bibliotek. Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til udlån: DIS Bibliotek Online (1). Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R004H01] (1).
Placering(er): Ebog online .
19. Betænkning om indførelse af adgang for en køber til at træde tilbage fra aftaler m.v. indgået på bopælen

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk ; Literær form: Fagbøger Forlag: Kbh. Justitsministeriet 1970Onlineadgang: Åbn PDF (3 MB). Søgbar. Slægtsforskernes Bibliotek. Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til udlån: DIS Bibliotek Online (1). Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R073H01] (1).
Placering(er): Ebog online .
20. Betænkning om modernisering af levnedsmiddelkontrollen i Danmark / afgivet af et tværministerielt embedsmandsudvalg, nedsat af Finansministeriet februar 1990.

af Danmark. Finansministeriet.

Materialetype: Tekst Tekst; Format: tryk Forlag: Kbh. : Finansministeriet, Administrations- og Personaledepartementet : kan købes hos Statens Informationstjeneste : [eksp. Gyldendal], 1991Tilgængelighed: Eksemplarer tilgængelige til opslag: DIS-Bibliotek Albertslund [Pladsnummer: R060H02] (1). Placering(er): Bogværksted R060H02.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek