Slægtsforskernes Bibliotek

Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads) - Slægtsforskerprisen 2020

Normal visning MARC-visning ISBD-visning

Personalhistorisk Tidsskrift 1881 1.rk. 2.bd.

Af: Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie.
Materialetype: Fortsættende ressourceFortsættende ressourceSerier: Personalhistorisk Tidsskrift: Analyse: Vis analyserForlag: Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie 1881Beskrivelse: 438 s. + 44 s. tillæg.Emne(r): Genealogi -- Slægtshistorie | Biografi -- PersonalhistorieOnline-ressourcer: Hent PDF (18,1 MB)
Indhold:
Gravskrifter og Inskriptioner i Præstø Kirke -- Personalhistoriske Uddrag af M. R. Meldals »Krønike for Lysabbel Sogn« -- Stifts Relationer indsendte til Klevenfeldt (Throndhjems og Christiansands Stifter) og (Aggershus Stift) -- Et Væddemaal mellem Kong Frederik 'II og Fru -Tale Ulfstand -- En dansk General i russisk Tjeneste -- Kaptajn Claus v. Rønnow til Holmdrupgaard -- Bemærkninger hertil af Forf. og H. J. Huitfeldt -- Forglemte Adelsslægter (de Lasson) -- Genealogiske Optegnelser om Familien Dons -- Darre-, Schelderup-, Kaarbø-Familien i Norge -- Danske og Norske immatrikulerede ved Universitetet i Leyden 1574-1674 -- Breve fra H. Steffens og C. H. Pram -- Den Møinichenske Slægtebog -- Optegnelser fra Nordlandene fra det 16de og 17de Aarhundrede -- Uddrag af Liglaugsprotokollen paa Fredrikshald -- Meddelelser om Slægten Fog -- Gravskrifter fra Stavanger Domkirke -- Peder Syvs Børn -- Bakkehusbreve -- Ane Margrethe Clausens Levnedsløb -- Mandtal over Præsterne i Bergens og Stavangers Stifter 1619 -- En gammel Ætlæg -- Haandskrevne Antegnelser i trykte Bøger -- Fra Ørlandets Hovedkirke -- Jørgen Kochs Adelsbrev -- Om Niels Nelausen -- Gravskrifter og Inskriptioner i Kjøge Kirke -- En bergensk Slægtebog -- Et Øienvidnes Beretning om Struensees og Brandts sidste Øieblikke -- Spørgsmaal (om: 1. Morten Wærn -- 2. Mads Jensen Wiel -- 3. Fabian Stang -- 4. Slægten Liliendal -- 5. A. P. Thorning og Slægtninge -- 6. Trægaarderne -- 7. And. Klynes Efterslægt -- 8. Joh. (Lor.) Spärck -- 9. Lor. Ols. Rolsdorph -- 10. Slægten la Cour -- 11. Slægten Rosbach -- 12. forskjellige Grammer -- 13. Feilbergernes Stamfader -- Svar (om nogle Bruuner -- Byfoged Henrik Jessen -- Lieut. Prydz og Slægten Blanchenborg -- 5; C. D. Flohr -- Af Red.’s Brevvexling (hvori om Slægten Lowzow i Danmark -- Slægten Heltzen -- Anmodninger fra Directeur Ch. Delgobe og Cand. jur. C. Nyrop om Florer og Nyroper -- Gaver -- Tillæg -- Tillæg og Rettelser (Bidrag til Lillienskjoldernes Historie) -- Register,-- Slægten Horrebow -- Nye Medlemmer -- Samfundets Pengevæsen 1880.
Ind: Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie. Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1881, 1.Rk, 1-2 Bd. + tillæg
Markeringer fra biblioteket: Ingen markeringer fra dette bibliotek for denne titel.
Medietype Aktuelle sted Samling Hyldeplads Status Bemærkninger Udløbsdato Stregkode
E-materiale E-materiale Slægtsforskernes Bibliotek Online
Ebog online
Personalhistorie, spec. Til stede PDF 900797
Periodica Periodica Slægtsforskernes Bibliotek Albertslund
Bogværksted
Personalhistorie, alm. R031H06 Udlånes ikke 104641

Gravskrifter og Inskriptioner i Præstø Kirke -- Personalhistoriske Uddrag af M. R. Meldals »Krønike for Lysabbel Sogn« -- Stifts Relationer indsendte til Klevenfeldt (Throndhjems og Christiansands Stifter) og (Aggershus Stift) -- Et Væddemaal mellem Kong Frederik 'II og Fru -Tale Ulfstand -- En dansk General i russisk Tjeneste -- Kaptajn Claus v. Rønnow til Holmdrupgaard -- Bemærkninger hertil af Forf. og H. J. Huitfeldt -- Forglemte Adelsslægter (de Lasson) -- Genealogiske Optegnelser om Familien Dons -- Darre-, Schelderup-, Kaarbø-Familien i Norge -- Danske og Norske immatrikulerede ved Universitetet i Leyden 1574-1674 -- Breve fra H. Steffens og C. H. Pram -- Den Møinichenske Slægtebog -- Optegnelser fra Nordlandene fra det 16de og 17de Aarhundrede -- Uddrag af Liglaugsprotokollen paa Fredrikshald -- Meddelelser om Slægten Fog -- Gravskrifter fra Stavanger Domkirke -- Peder Syvs Børn -- Bakkehusbreve -- Ane Margrethe Clausens Levnedsløb -- Mandtal over Præsterne i Bergens og Stavangers Stifter 1619 -- En gammel Ætlæg -- Haandskrevne Antegnelser i trykte Bøger -- Fra Ørlandets Hovedkirke -- Jørgen Kochs Adelsbrev -- Om Niels Nelausen -- Gravskrifter og Inskriptioner i Kjøge Kirke -- En bergensk Slægtebog -- Et Øienvidnes Beretning om Struensees og Brandts sidste Øieblikke -- Spørgsmaal (om: 1. Morten Wærn -- 2. Mads Jensen Wiel -- 3. Fabian Stang -- 4. Slægten Liliendal -- 5. A. P. Thorning og Slægtninge -- 6. Trægaarderne -- 7. And. Klynes Efterslægt -- 8. Joh. (Lor.) Spärck -- 9. Lor. Ols. Rolsdorph -- 10. Slægten la Cour -- 11. Slægten Rosbach -- 12. forskjellige Grammer -- 13. Feilbergernes Stamfader -- Svar (om nogle Bruuner -- Byfoged Henrik Jessen -- Lieut. Prydz og Slægten Blanchenborg -- 5; C. D. Flohr -- Af Red.’s Brevvexling (hvori om Slægten Lowzow i Danmark -- Slægten Heltzen -- Anmodninger fra Directeur Ch. Delgobe og Cand. jur. C. Nyrop om Florer og Nyroper -- Gaver -- Tillæg -- Tillæg og Rettelser (Bidrag til Lillienskjoldernes Historie) -- Register,-- Slægten Horrebow -- Nye Medlemmer -- Samfundets Pengevæsen 1880.

Klik på et billede for at se det in billedfremviseren

Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek