Slægtsforskernes Bibliotek

- Den Historiske Fornyelsespris 2019 (2. plads)

Vejle Amts Aarbog / 1910, Andet Halvbind. - Vejle Amts Historiske Samfund 1910. - Side 114-212. - Vejle Amts Aarbøger .

Præsten i Vonsild. Livsbilleder fra det 17. Aarhundrede. Af P. Eliassen, Kolding. /
Fredericias ældste Raadstuer og Fængsler. Et Bidrag til Byens Historie 1650-1760. Ved Huoo Malthiessen. 7
Bidrag til Vejle Bys Historie i det 17. Aarhundrede. Af Thyge J. Soegaard, Oberstløjtnant. (Med et Kort.) /
En gammel Kirkeruin. Af Hans Kau.(Med et Grundrids af Kirken.) /
Breve fra Torstensson vedrørende Indfaldet i det sydllge Jylland 1643-44. Ved Axel Liljefalk. /
Lidt om Ullerup Sogn. Nogle Smaanotitser ved Hugo Matthiessen. (Med. et Billede.) /
Cand. mag. S. Hansen. Af Adjunkt B. M. Jensen. (Med Billede.)

Stilles til rådighed af Historisk Samfund for Sydøstjylland. Stilles til rådighed af Historisk Samfund for Sydøstjylland.


Lokalhistorie.


Vejle Amt.
Danske Slægtsforskere - Slægtsforskernes Bibliotek