000 nas a22 a 4500
999 _c27830
_d27830
001 07917821
003 DIS-DK
005 20171124034058.0
007 ta
008 000000c1905 dk ar p y 00| u dan||
040 _cDBC
084 _a46.4 Vejle Amt
_2z
245 0 0 _aVejle Amts Aarbog / 1910, Andet Halvbind.
260 _bVejle Amts Historiske Samfund
_c1910.
300 _aSide 114-212.
440 _aVejle Amts Aarbøger
_921130
505 _aPræsten i Vonsild. Livsbilleder fra det 17. Aarhundrede. Af P. Eliassen, Kolding. / Fredericias ældste Raadstuer og Fængsler. Et Bidrag til Byens Historie 1650-1760. Ved Huoo Malthiessen. 7 Bidrag til Vejle Bys Historie i det 17. Aarhundrede. Af Thyge J. Soegaard, Oberstløjtnant. (Med et Kort.) / En gammel Kirkeruin. Af Hans Kau.(Med et Grundrids af Kirken.) / Breve fra Torstensson vedrørende Indfaldet i det sydllge Jylland 1643-44. Ved Axel Liljefalk. / Lidt om Ullerup Sogn. Nogle Smaanotitser ved Hugo Matthiessen. (Med. et Billede.) / Cand. mag. S. Hansen. Af Adjunkt B. M. Jensen. (Med Billede.)
508 _aStilles til rådighed af Historisk Samfund for Sydøstjylland.
650 0 _976
_aLokalhistorie.
651 0 _921035
_aVejle Amt.
710 2 _aVejle Amts Historiske Samfund.
_94481
856 _uhttps://dis-danmark.dk/bibliotek/907404.pdf
_yÅbn PDF (3,4 MB).
_zSøgbar. Slægtsforskernes Bibliotek.
942 _2z
_cBG